Vaka Yazıları

Diagnostik İmmunohistokimya Ile Nazal T-Hücreli Lenfoma Tanılı Bir Kedide Klinik Onkolojisi Tedavi Yaklaşımı

Diagnostik İmmunohistokimya Ile Nazal T-Hücreli Lenfoma Tanılı Bir Kedide Klinik Onkolojisi Tedavi Yaklaşımı

Kedilerde nazal lenfoma sıklıkla görülmektedir. Hastalığın teşhis edilmesinde histopatoloji ve immunohistokimya tekniklerinin kullanılması ayırıcı tanı için önemlidir. Tedavi protokolünde cerrahi müdahalenin yanı sıra kombine kemoterapi ve radyoterapinin iyi sonuçlar verdiği bildirilmektedir.
Bir Köpekte Düşük Dereceli Mast Hücreli Tümörün Elektrokemoterapi Ile Sağaltımı: Olgu Sunumu

Bir Köpekte Düşük Dereceli Mast Hücreli Tümörün Elektrokemoterapi Ile Sağaltımı: Olgu Sunumu

Mast hücreli tümörler köpeklerde en sık teşhis edilen dermatolojik neoplazmalar arasındadır. Tüm deri tümörlerinin %7-21'ini ve tüm kutanöz malignitelerin %11-27'sini oluşturur. Bu tümörlerin lokal kontrolü zor olabilir ve cerrahi eksizyondan sonra nüks oranları %22 ile %54 arasında değişir. Elektrokemoterapi ise yüksek elektrik alan ve antikanser ilaçların bir kombinasyonudur. Tedavi temeli, hücre zarının elektroporasyonu veya elektrogeçirgenleştirilmesidir.
Yumuşak Doku Sarkomalı Bir Köpekte Bleomisin Ve Sisplatin Kombine Adjuvan Elektrokemoterapi Uygulaması

Yumuşak Doku Sarkomalı Bir Köpekte Bleomisin Ve Sisplatin Kombine Adjuvan Elektrokemoterapi Uygulaması

Köpeklerde yumuşak doku sarkoması, tüm deri kanserlerinin yaklaşık %15’ini temsil eder. Genellikle kötü huylu, komşu dokulara infiltre yumuşak veya sert kitle şeklinde ortaya çıkar. Bu nedenle olgularda konservatif cerrahi tedavisi yeterli olmamakla birlikte sıklıkla nüks olur. Metastaz hematojen ve lenfojen yolla olur. Elektrokemoterapi ise, elektriksel darbelerin etkinliğiyle hücre zarlarından kemoterapötik ilaç alımının artırılmasını sağlayan bir yöntemdir.
Multiple Kutanöz Histiyositomlu Bir Köpekte Lomustin Tedavisinin Kullanımı: Olgu Sunumu

Multiple Kutanöz Histiyositomlu Bir Köpekte Lomustin Tedavisinin Kullanımı: Olgu Sunumu

MKH köpeklerde nadir görülen, progresif bir hastalıktır. Geniş yaş aralığında ve farklı ırklarda gözlenen MKH ile ilgili çok az rapor bulunmaktadır. Mutipl, persiste ve tekrarlayan MKH sendromu, insanlarda izlenen LHH`ye ilgili olarak, LHH altında degerlendirilebilir. Bir çalışmada, histiyositik hücrelerin Langerhans hücrelerinden köken aldığı ortaya konuldu.
Bir Köpekte Oral Malign Melanom BRAF Pozitif Olgusu Sunumu

Bir Köpekte Oral Malign Melanom BRAF Pozitif Olgusu Sunumu

Oral malign melanom, köpeklerin ağız boşluğunda en sık teşhis edilen tümörüdür. Bu neoplazinin tanısında ve hedefe yönelik tedavi girişimlerinde, insan hekimliğinde BRAF gen mutasyonlarına yönelik başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu olgu sunumunda, BRAF V600E immunopozitif tespit edilen hastanın prognostik değerlendirilmesini sunmak amaçlandı.
Genç Bir Köpekte Oral Skuamöz Hücreli Karsinomun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi

Genç Bir Köpekte Oral Skuamöz Hücreli Karsinomun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi

Oral papilloma, genç köpeklerin iyi huylu bir tümörüdür ve papillomavirüs enfeksiyonundan kaynaklanır. Papillomavirüsün oral skuamöz hücre karsinomu gelişimindeki olası rolü son yıllarda çalışılmıştır, fakat veteriner hekimlikte bu henüz ortaya konulmamıştır.
Periferik Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu

Periferik Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu

Periferik dev hücreli granülom, diş etinin neoplastik olmayan patolojik durumlarından biridir ve evcil hayvanlarda karşılaşılan çok nadir bir durumdur. Histopatoloji, benzer lezyonları ortadan kaldırmak için tanı aracıdır. Bu olgu sunumunun amacı, bu nadir durumu ve bu nadir durumun radyoterapi ve zoledronik asit (ZA) uygulamasıyla belirgin remisyonunu sunmaktır.
Bir Kedide Abdominal Hibernoma: Olgu Sunumu

Bir Kedide Abdominal Hibernoma: Olgu Sunumu

Hibernoma, kış uykusunda ve kış uykusunda olmayan memelilerde bulunan, çok nadir görülen, iyi huylu bir kahverengi yağ dokusu tümörüdür. Bugüne kadar farelerde, köpeklerde ve insanlarda bildiren raporlar bulunmaktadır.
Bulaşıcı Venereal Tümörlü Bir Köpekte Klinik ve Patolojik Bulguların Değerlendirilmesi

Bulaşıcı Venereal Tümörlü Bir Köpekte Klinik ve Patolojik Bulguların Değerlendirilmesi

Bulaşıcı venereal tümör (BVT/TVT), köpeklerin bulaşıcı seyreden başlıca genital bölge olmakla beraber, vücudun diğer bölümlerinde, deride ve uzak metastazlar olarak, gözlenebilen hücresel orijini bilinmeyen tümöral bir hastalığıdır.
Bir Köpekte Torakal Yerleşimli İyi Diferensiye Liposarkom Olgusu

Bir Köpekte Torakal Yerleşimli İyi Diferensiye Liposarkom Olgusu

Adipositik iyi diferensiye liposarkomlar nadir görülen malign tümörler arasındadır. Bu çalışmada, 10 yaşında, melez, dişi köpeğin lumbar bölgesinde, deri altı yerleşimli kemik ve kasa infiltre durumda iyi diferensiye liposarkom olgusu tanımlanmıştır.
SOSYAL MEDYA
ADA VETERİNER ONKOLOJİ KLİNİĞİ Levent Mah. Sülün Sokak No: 14 1. Levent - Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE 0212 324 67 32 - info@veterineronkoloji.com
Bu site Neta Website altyapısı ile hazırlanmıştır.
Daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.
WhatsApp Destek