Vaka Yazıları

Multiple Kutanöz Histiyositomlu Bir Köpekte Lomustin Tedavisinin Kullanımı: Olgu Sunumu

Multiple Kutanöz Histiyositomlu Bir Köpekte Lomustin Tedavisinin Kullanımı: Olgu Sunumu

MKH köpeklerde nadir görülen, progresif bir hastalıktır. Geniş yaş aralığında ve farklı ırklarda gözlenen MKH ile ilgili çok az rapor bulunmaktadır. Mutipl, persiste ve tekrarlayan MKH sendromu, insanlarda izlenen LHH`ye ilgili olarak, LHH altında degerlendirilebilinir2. Bir çalışmada, histiyositik hücrelerin Langerhans hücrelerinden köken aldığı ortaya konuldu. KH ve LHH'nin immünofenotipik özellikleri arasında bir fark yoktur ve CDla, histiyotik hastalıkların tespiti için kullanılabilir. Benzer şekilde, CD1a bu vaka raporunda pozitif ve LHH ile olduğu gibi, MKH ile uyumlu bulundu. Lomustinin histiyositik tümörler üzerindeki olumlu etkisi daha önce MKH tedavisi için bildirilmiştir. Bu vaka raporunda, kortikosteroidlerle etkili bir tedavi elde edilemedi, bu yüzden lomustin ile tedaviye devam edildi ve lomustinin MKH tedavisinde başarılı etkisi doğrulandı.
Bir Köpekte Oral Malign Melanom BRAF Pozitif Olgusu Sunumu

Bir Köpekte Oral Malign Melanom BRAF Pozitif Olgusu Sunumu

Oral malign melanom, köpeklerin ağız boşluğunda en sık teşhis edilen tümörüdür. Bu neoplazinin tanısında ve hedefe yönelik tedavi girişimlerinde, insan hekimliğinde BRAF gen mutasyonlarına yönelik başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu olgu sunumunda, BRAF V600E immunopozitif tespit edilen hastanın prognostik değerlendirilmesini sunmak amaçlandı.
Genç Bir Köpekte Oral Skuamöz Hücreli Karsinomun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi

Genç Bir Köpekte Oral Skuamöz Hücreli Karsinomun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi

Oral papilloma, genç köpeklerin iyi huylu bir tümörüdür ve papillomavirüs enfeksiyonundan kaynaklanır. Papillomavirüsün oral skuamöz hücre karsinomu gelişimindeki olası rolü son yıllarda çalışılmıştır, fakat veteriner hekimlikte bu henüz ortaya konulmamıştır.
Periferik Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu

Periferik Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu

Periferik dev hücreli granülom, diş etinin neoplastik olmayan patolojik durumlarından biridir ve evcil hayvanlarda karşılaşılan çok nadir bir durumdur. Histopatoloji, benzer lezyonları ortadan kaldırmak için tanı aracıdır. Bu olgu sunumunun amacı, bu nadir durumu ve bu nadir durumun radyoterapi ve zoledronik asit (ZA) uygulamasıyla belirgin remisyonunu sunmaktır.
Bir Kedide Abdominal Hibernoma: Olgu Sunumu

Bir Kedide Abdominal Hibernoma: Olgu Sunumu

Hibernoma, kış uykusunda ve kış uykusunda olmayan memelilerde bulunan, çok nadir görülen, iyi huylu bir kahverengi yağ dokusu tümörüdür. Bugüne kadar farelerde, köpeklerde ve insanlarda bildiren raporlar bulunmaktadır.
Bulaşıcı Venereal Tümörlü Bir Köpekte Klinik ve Patolojik Bulguların Değerlendirilmesi

Bulaşıcı Venereal Tümörlü Bir Köpekte Klinik ve Patolojik Bulguların Değerlendirilmesi

Bulaşıcı venereal tümör (BVT/TVT), köpeklerin bulaşıcı seyreden başlıca genital bölge olmakla beraber, vücudun diğer bölümlerinde, deride ve uzak metastazlar olarak, gözlenebilen hücresel orijini bilinmeyen tümöral bir hastalığıdır.
Bir Köpekte Torakal Yerleşimli İyi Diferensiye Liposarkom Olgusu

Bir Köpekte Torakal Yerleşimli İyi Diferensiye Liposarkom Olgusu

Adipositik iyi diferensiye liposarkomlar nadir görülen malign tümörler arasındadır. Bu çalışmada, 10 yaşında, melez, dişi köpeğin lumbar bölgesinde, deri altı yerleşimli kemik ve kasa infiltre durumda iyi diferensiye liposarkom olgusu tanımlanmıştır.
Bir Kedide In-Situ Transisyonel Hücreli İdrar Kesesi Tümörü Olgusu

Bir Kedide In-Situ Transisyonel Hücreli İdrar Kesesi Tümörü Olgusu

İdrar kesesinin transisyonel hücreli karsinomları kedilerde daha az görülen bir tümör tipidir ve geriatrik kedilerin alt idrar yolu şikâyeti oluşuncaya kadar saptanması gecikebilir.
Husky Irkı Bir Köpekte Eş Zamanlı Kutanöz Lenfoma ve Pilomatriksoma Olgusu

Husky Irkı Bir Köpekte Eş Zamanlı Kutanöz Lenfoma ve Pilomatriksoma Olgusu

Lenfoid neoplaziler değişken morfolojileri ile birlikte çelişkili klinik görünümleri, tutarsız prognoz ve tedavileri ile heterojen bir tümör grubudur.
Bir Kedide Diffuz Tutulumlu Nonepiteliotropik Kutanöz Lenfoma Olgusu

Bir Kedide Diffuz Tutulumlu Nonepiteliotropik Kutanöz Lenfoma Olgusu

Kutanöz lenfoma kedilerde nadir görülen bir neoplazidir. Nonepiteliotropik kutanöz lenfoma en sık görülen formudur ve genellikle T hücre kökenlidir.
SOSYAL MEDYA

ADA VETERİNER ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Levent Mah. Sülün Sokak No: 14 1. Levent - Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE
0212 324 67 32 - info@veterineronkoloji.com

Bu site Neta Website altyapısı ile hazırlanmıştır.
Daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.
WhatsApp Destek