Periferik Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu

Hazal ÖZTÜRK-GÜRGEN (1), Evrim EGEDEN (2), Özlem CALP EGEDEN (2), Züleyha AKGÜN (3)Aydın GÜREL (1)
1. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2. Ada Veteriner Polikliniği, Levent-Beşiktaş, İstanbul
3. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü

Giriş 
Eskiden dev hücreli epulis olarak bilinen periferik dev hücreli granülom, diş etinin neoplastik olmayan patolojik durumlarından biridir ve evcil hayvanlarda karşılaşılan çok nadir bir durumdur. Histopatoloji, benzer lezyonları ortadan kaldırmak için tanı aracıdır. Bu olgu sunumunun amacı, bu nadir durumu ve bu nadir durumun radyoterapi ve zoledronik asit (ZA) uygulamasıyla belirgin remisyonunu sunmaktır. 

Materyal & metot
10 yaşında, melez, kısırlaştırılmış bir erkek kedi, ağız içinde çenede bulunan bir kitle, beslenme güçlüğüne bağlı zayıflama ve salya şikâyetleri ile kliniğe başvurdu. Fiziki muayenede rostral mandibulada oral kitle görüldü. Cerrahi operasyonla kitle tamamen alındı ve histopatolojik inceleme için patoloji bölümüne gönderildi. Doku numunesi %10 formaldehit solüsyonunda sabitlendi, rutin olarak işlemden geçirildi ve parafin bloklarına gömüldü. 4-5 μm kalınlığındaki doku kesitleri kesilerek Hematoxylin ve Eosin boyama ile boyandı. 

Bulgular 
Makroskopik bulgular: Rostral mandibulada yer alan oral kitle 1X0.6X0.5 cm boyutlarında, beyaz-sarı renkte elastik kıvamdaydı ve yüzeysel ülserasyon görülmekteydi. (Şekil 1 ve 2). 

Histopatolojik bulgular: Histopatolojik incelemede yüzeysel ülserasyon (Şekil 3, yıldız), rete peglerini gösteren epitel mukozasının hiperplazisi (Şekil 4, oklar), çeşitli şekil ve boyutlarda çok sayıda çok çekirdekli dev hücre ile karıştırılmış histiositik hücrelerin şiddetli infiltrasyonu (Şekil 5) ve lifli stroma gözlemlendi. Ek olarak, kemik tutulumu da önemliydi. (Şekil 6, 7). Vakaya periferik dev hücreli granülom tanısı kondu. Tedavi
Hasta 48 gün boyunca 14 seans olmak üzere haftada 3 gün 250.0 cGy / fraksiyon radyoterapi aldı. Daha sonra tedavi, 25 mL % 0.9 salin içinde seyreltilmiş 0.2 mg/kg zoledronik asit ile sürdürülmeye devam edildi ve ayda bir 15 dakikalık sabit oranlı intravenöz infüzyon olarak uygulandı.


Tartışma
Bu nadir görülen klinik durumun diğer evcil hayvanlara göre kedilerde görülmesi daha mümkündür ve bu vakada görüldüğü üzere geniş osteolitik davranış gibi agresif bir klinik seyir sunmaktadır. İnsan tıbbında ZA ve radyoterapi, PCGC için tedavi seçenekleri olarak kullanılmaktadır. ZA, VEGF’nin VEGF konsantrasyonunu ve kemik erimesinin serum belirteçlerini azaltarak anjiyogenez ve kemik yıkımının bozulmasını sağlar. Bir çalışma, kemik invazif oral skuamöz hücreli karsinomlu kedilerde ZA uygulamasının olumlu etkisini göstermiştir. Bu çalışmada, durumun agresif davranışı, kemik erimesi ve ülserasyon ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, radyoterapi ve ZA kombinasyonunun uygulanmasıyla belirgin remisyon elde edilebilir. Tedavi seçimi insan tıbbında anlatıldığı gibi olumlu sonuçlarla sonuçlanmıştır.
Periferik Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu
SOSYAL MEDYA

ADA VETERİNER ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Levent Mah. Sülün Sokak No: 14 1. Levent - Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE
0212 324 67 32 - info@veterineronkoloji.com

Bu site Neta Website altyapısı ile hazırlanmıştır.
Daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.
WhatsApp Destek