Multiple Kutanöz Histiyositomlu Bir Köpekte Lomustin Tedavisinin Kullanımı: Olgu Sunumu

Hazal Öztürk Gürgen1, Evrim Egeden 1,2, Özlem Calp Egeden 2, Aydın Gürel 1 1 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Avcılar, İstanbul 2 Ada Veteriner Polikliniği. Sülün Sokak no: 14 1. Levent 34330 Beşiktaş, İstanbul. Tlf: +90.212.3246732. E-mail: hazal.ozturk@istanbul.edu.tr Giriş: Kutanöz histiyositoma (KH), genç köpeklerde oldukça yaygın gözlenen iyi huylu bir neoplazmadır, ancak köpeklerde multipl kutanöz histiyositoma (MKH) ile oldukça nadir karşılaşılır ve esas olarak Shar-pei ırklarında bildirilmiştir. Hastalığın klinik prognozu KH'den farklı olduğundan, insanlarda kutanöz Langerhans hücre histiyositozuna (LHH) benzer şekilde MKH bulunur. Bu olgu sunumu MKH'li bir köpekte lomustin tedavisini sunmaktadır Materyal & Metot: 1 yaşında, Rottweiler, kısırlaştırılmış, dişi köpek multipl, kutanöz lezyonlar, yüksek ateş, uyuşukluk ve anoreksiya ile kliniğe getirildi. Histopatolojik inceleme için sağ arka ayaktan deri biyopsileri alındı ve 24 saat boyunca% 4 formaldehit çözeltisinde tespit edildi. Doku örnekleri rutin olarak işlendikten sonra, parafin bloklarına gömüldü. 4-5 µm doku kesitleri alındı ve Hematoksilin ve Eosin ile boyandı. Ek olarak, CDla ekspresyonunu tespite yönelik immünohistokimya (IHC) yapıldı. Tedavi için ilk olarak günde bir kez siklosporin 5 mg / kg (PO) kullanıldı. Bununla birlikte, kortikosteroidlerin dozu azaltılmaya çalışıldığından lezyonların nüksü gözlendi. Böylece lomustin 90 mg / m2 (PO) daha önce belirtildiği gibi hastaya verildi (1). Bulgular: Makroskobik bulgular: Sağ arka ayağın üzerinde bulunan deri lezyonları çapları 0.5 ila 2 cm arasında değişen, progresif, ülseratif, eritematöz ve düğme benzeri multinodüler kitleler şeklinde izlendi (Şekil 1) Histopatolojik bulgular: Histopatolojide, histiyositik hücrelerin kapsüllenmemiş, yoğun bir hücresellik gösterdiği izlendi (Şekil 2, 3). Ayrıca nötrofil lökosit infiltrasyonu ile karakterize şiddetli inflamasyon gözlendi. Ek olarak, bazı bölgelerde, CDla ekspresyonu için - rasgele dağılım gösteren, belirgin immüno-pozitif hücreler saptandı (Şekil 4). 1 Tartışma: MKH köpeklerde nadir görülen, progresif bir hastalıktır. Geniş yaş aralığında ve farklı ırklarda gözlenen MKH ile ilgili çok az rapor bulunmaktadır. Mutipl, persiste ve tekrarlayan MKH sendromu, insanlarda izlenen LHH`ye ilgili olarak, LHH altında degerlendirilebilinir2. Bir çalışmada, histiyositik hücrelerin Langerhans hücrelerinden köken aldığı ortaya konuldu. KH ve LHH'nin immünofenotipik özellikleri arasında bir fark yoktur ve CDla, histiyotik hastalıkların tespiti için kullanılabilir. Benzer şekilde, CD1a bu vaka raporunda pozitif ve LHH ile olduğu gibi, MKH ile uyumlu bulundu. Lomustinin histiyositik tümörler üzerindeki olumlu etkisi daha önce MKH tedavisi için bildirilmiştir. Bu vaka raporunda, kortikosteroidlerle etkili bir tedavi elde edilemedi, bu yüzden lomustin ile tedaviye devam edildi ve lomustinin MKH tedavisinde başarılı etkisi doğrulandı. References: 1.Maina E, Colombo S, Stefanello D. Multiple cutaneous histiocytomas treated with lomustine in a dog. Vet Dermatol 2014; 25: 559–e99. DOI: 10.1111/vde.12147. 2. Lee Gross T, Ihrke PJ, Walder EJ, Affolter VK. Skin Diseases of the Dog and Cat, Clinical and Histopathologic Diagnosis. Second Edition, Blackwell Science, p. 841
Multiple Kutanöz Histiyositomlu Bir Köpekte Lomustin Tedavisinin Kullanımı: Olgu Sunumu
SOSYAL MEDYA

ADA VETERİNER ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Levent Mah. Sülün Sokak No: 14 1. Levent - Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE
0212 324 67 32 - info@veterineronkoloji.com

Bu site Neta Website altyapısı ile hazırlanmıştır.
Daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.
WhatsApp Destek