Kütüphane Yazıları

Kedi Aşı Yeri Sarkomunun Masitinib Ile Tedavisine Medikal Bir Yaklaşım: Vaka Sunumu

Kedi Aşı Yeri Sarkomunun Masitinib Ile Tedavisine Medikal Bir Yaklaşım: Vaka Sunumu

Kedi aşı yeri sarkomu, kediler arasında yaygın bir tümördür ve mevcut tıbbi tedaviler tam olarak yeterli değildir. Bu tümörde, tirozin kinaz reseptörü olan trombosit kaynaklı büyüme faktörü reseptörü genellikle yüksek seviyede aktiftir. Yakın zamanda, klinik vaka sunumlarında, tirozin kinaz inhibitörü (TKI) olan imatinib ile tümöral stabilizasyon sağlandığı görülmüştür. Bu çalışmada, bir başka TKI olan masitinib kullanımı incelenmektedir.
Köpek Tiroid Kanseri Tedavisinde Toceranib Fosfat Kullanımı: 42 Vaka (2009-2018)

Köpek Tiroid Kanseri Tedavisinde Toceranib Fosfat Kullanımı: 42 Vaka (2009-2018)

Tiroid kanseri, köpeklerde en sık görülen endokrin malignitedir. Tiroidektomi ve radyoterapi lokal hastalığı kontrol altına alabilmektedir, ancak her zaman uygulanabilir değildir. Bu yüzden, etkili olabilecek tıbbi tedavilerin belirlenmesi gerekmektedir. Toceranib fosfatın tiroid kanseri olan köpeklerde klinik fayda (KF) sağladığı bildirilirken, daha önce tedavi görmemiş tiroid tümörlerindeki rolü tam olarak tespit edilememiştir. Bu çalışmanın amacı, köpeklerde hem daha önce tedavi görmemiş hem de tedavi görmüş tiroid kanserlerinin iyileştirilmesinde toceranib kullanımını incelemektir.
Köpeklerde Primer Intrakraniyal Tümörlerin Tedavisinde CyberKnife Ile Stereotaktik Radyoterapi Uygulaması

Köpeklerde Primer Intrakraniyal Tümörlerin Tedavisinde CyberKnife Ile Stereotaktik Radyoterapi Uygulaması

Köpeklerde intrakraniyal neoplazi, gelişmiş görüntüleme tekniklerine erişim imkanının artmasıyla birlikte daha sık teşhis edilmeye başlamıştır. Bu yüzden, tedavi seçenekleri ile prognostik belirtilerin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Tanı konulduğunda köpeklerin ortalama yaşı 9'dur. Golden Retriever ve Boxer ırklarında diğerlerine kıyasla daha fazla görülmektedir. İntrakraniyal neoplazi başlığı altında menenjiyomlar, gliomlar , hipofiz tümörleri, koroid pleksus tümörleri, periferik sinir kılıfı tümörleri, histiyositik sarkom, hemanjiyosarkom, karsinom ve lenfoma gibi çok sayıda tümör tipi yer almaktadır.
123 Köpekte Stereotaktik Vücut Radyoterapisi Ile Tedavi Edilen Köpek Apendiküler Osteosarkomunun Sonuç Ve Prognozu

123 Köpekte Stereotaktik Vücut Radyoterapisi Ile Tedavi Edilen Köpek Apendiküler Osteosarkomunun Sonuç Ve Prognozu

Köpek apendiküler osteosarkomu genellikle uzuv ampütasyonu ile tedavi edilmektedir; ancak, çoğu zaman belli bir hasta grubuna ampütasyon yerine uzvu kurtarmaya yönelik seçeneklerin uygulanması beklenir veya gerekir. Stereotaktik vücut radyoterapisi (SVR) ile tedavi edilen 123 hastayı ve uygulama yapılan 130 bölgeyi inceledik. 98 köpekten 82'sinin (%84) topallığı, ortalama 6 ay içinde, 3 haftalık bir sürede azami derecede iyileşme gösterdi. Ampütasyon veya nekropsiden alınan örneklerin histopatolojik incelemesi sonucunda, uzuvların %50'sinde %80’den fazla tümör nekrozu olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, lokal hastalık kontrolü ile uyumludur.
Doğal Sebeplerden Ötürü Kanser Olan Köpeklerde Kronik Olarak Iki Günde Bir Uygulanan Metronomik Siklofosfamid Kemoterapi Protokolünün Toksisite Bakımından Değerlendirilmesi

Doğal Sebeplerden Ötürü Kanser Olan Köpeklerde Kronik Olarak Iki Günde Bir Uygulanan Metronomik Siklofosfamid Kemoterapi Protokolünün Toksisite Bakımından Değerlendirilmesi

Steril hemorajik sistit (SHS), köpeklerde siklofosfamid kemoterapisinde meydana gelen önemli bir komplikasyondur ve çeşitli protokollerin uygulandığı vakalarda görülme oranı %23 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada, metronomik siklofosfamid protokolünün toksisitesi ve yan etkilere yönelik risk faktörleri incelenmektedir. İki günde bir olmak üzere, 25 mg/m2 dozunda, metronomik siklofosfamid ile tedavi edilen köpekler üzerinde retrospektif tipte kohort çalışması gerçekleştirilmiştir. Ortalama tedavi süresi 90 gün (zaman aralığı: 1 ila 1305 gün) olmak üzere elli köpek çalışmaya dahil edilmiştir. Yan etkiler nedeniyle 22 köpeğin (%44) tedavisi kesilmiş; 16 köpekte (%32) ortalama 127,5 gün sonra (zaman aralığı: 54 ila 1305 gün) SHS görülmüştür. Yüksek kümülatif dozun SHS görülme riskini de arttırdığı yönünde önemli bir bağlantı kurulmuştur (P = 0.048). Bu nedenle, kronik metronomik siklofosfamid kemoterapisi uygulanan hastalar yakından izlenmeli ve/veya profilaktik tedaviler uygulanmalıdır.
Köpek Meme Kanserinde Geleneksel Tedaviden Hassas Tedaviye: Kapsamlı Bir Derleme

Köpek Meme Kanserinde Geleneksel Tedaviden Hassas Tedaviye: Kapsamlı Bir Derleme

Köpek meme tümörleri (KMT) kısırlaşmamış dişi köpeklerde en yaygın görülen neoplazmalardır. Köpek meme kanserleri (KMK) meme tümörlerinin %50’sini oluşturur ve elektif tedavi olan ameliyatın dışında ek olarak hedefe yönelik ve hedefe yönelik olmayan tedaviler, bu tür hastaların hayatta kalmaları açısından yarar sağlayabilir. Ayrıca KMK, insan meme kanseri (İMK) araştırmalarında iyi bir spontan ara hayvan modeli olarak kabul edilir. Dolayısıyla KMK tedavisi için yapılan çalışmalar karşılaştırmalı onkolojide umut verici bir alandır.
Köpeklerde Kutanöz Ve Subkutan Mast Hücre Tümörlerinin  Tanı, Prognoz Ve Tedavisi

Köpeklerde Kutanöz Ve Subkutan Mast Hücre Tümörlerinin Tanı, Prognoz Ve Tedavisi

Mast hücre tümörleri (MHT) mast hücrelerinden oluşan hematopoetik tümörlerdir. Köpeklerde oldukça yaygındır ve veteriner onkolojisinde de son derece önemli bir konudur. Bu tümörler, alt tip olarak en sık görülen üçüncü tümörlerdir ve köpeklerde cilt kanseri vakalarının %11'ini oluşturduğundan en yaygın malign deri tümörü olarak bilinmektedir. Bu eleştirel makalenin amacı, Brezilya Veteriner Onkoloji Derneği (BVOD) tarafından Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen Köpeklerde Kutanöz ve Subkutan Mast Hücre Tümörlerinin Tanı, Prognoz ve Tedavisi’ne ilişkin yapılan 2. Konsensüs toplantısının raporunu sunmaktı. Bu makalede, köpeklerde kutanöz ve subkutan mast hücre tümörleri hakkındaki bilgilerin en güncel hali sunulmakta ve tartışılmaktadır.
Toceranib: Güncel Literatür Ve Tedavi Önerilerine Ilişkin Özet

Toceranib: Güncel Literatür Ve Tedavi Önerilerine Ilişkin Özet

Toceranib: Güncel Literatür Ve Tedavi Önerilerine Ilişkin Özet
Metastatik Kedi Meme Tümörü- Çok Merkezli Retrospektif Bir Çalışma

Metastatik Kedi Meme Tümörü- Çok Merkezli Retrospektif Bir Çalışma

Kedi Meme Karsinomaları (KMK) oldukça metastatiktir. Buna rağmen, ileri evredeki tümörlerle ilgili literatür ve tedavi seçenekleri nispeten azdır. Bu çalışmanın amacı, adjuvan tedavi uygulanarak ya da uygulanmadan, metastatik KMK'nin klinik sonucunu araştırmaktır.
Köpek Ve Kedilerin Tümör Tedavisinde Elektrokemoterapi

Köpek Ve Kedilerin Tümör Tedavisinde Elektrokemoterapi

Teknik anlamda elektrokemoterapi (EKT), kemoterapinin, belli miktarda elektrik akımları ile birlikte lokal olarak uygulanmasıdır. Bu tekniğin amacı; hücre zarının geçirgenliğini tersine çevrilebilir şekilde artırmak, kemoterapötik ilaçların sitoplazmaya girişini kolaylaştırmak ve bu ilaçların sitotoksik etkilerini çoğaltmaktır. Bu teknik, gerek kendi başına uygulanarak gerekse cerrahi işlemlere yardımcı olarak, onkolojik hastalara yönelik tedavi yelpazesinin genişlemesini sağlamıştır.
SOSYAL MEDYA
ADA VETERİNER ONKOLOJİ KLİNİĞİ Levent Mah. Sülün Sokak No: 14 1. Levent - Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE 0212 324 67 32 - info@veterineronkoloji.com 7/24 hizmetinizdeyiz
Bu site Neta Website altyapısı ile hazırlanmıştır.
Daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.
WhatsApp Destek