Kütüphane Yazıları

Kedilerdeki İntrakranyal Tümörler için Işın Terapisi

Kedilerdeki İntrakranyal Tümörler için Işın Terapisi

Bu araştırma, retrospektif çok merkezli bir vaka dizisini kapsamaktadır. İntrakranyal bölgeyi işgal eden lezyonları bulunan, nörolojik bulguları ve/veya epileptik nöbetleri olan ve eksternal ışın radyoterapisi görmüş 22 kedinin medikal raporları incelenmiştir. Tedavi edilen kedilerde de hasta, tümör ve tedaviyle ilgili aralarında yaş, cinsiyet, tümör lokasyonu, tümörün hacmi, total radyasyon dozu, 2 Gy fraksiyonlarda (EQD2) muadil dozlar, kortikosteroid doz, lokal tümör kontrolü ve hayatta kalma üzerindeki etkinin genel tedavi süresi ve kurumu araştırılmıştır.
Karşılaştırmalı Onkoloji: Köpek ve İnsan Mast Hücreli Neoplazmalarının Paradigmatik Örneği

Karşılaştırmalı Onkoloji: Köpek ve İnsan Mast Hücreli Neoplazmalarının Paradigmatik Örneği

İnsanlarda ilerlemiş mast hücre neoplazmları, prognozu kötü olan nadir malignitelerdendir. Klinik öncesi çalışması sayısı çok azdır ve mevcut tedavi seçenekleri kısıtlıdır. Köpeklerde ise MH neoplazmları en sık görülen kötü huylu cilt tümörleridir. Düşük dereceli neoplazmların aksine, yüksek dereceli MH hastalıklarının genellikle prognozu kötü ve yaşam süresi kısadır. Her iki türde de neoplastik MH’ler aktive KIT mutasyonlarını getirir; bu mutasyonların hastalığın evriminde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden KIT’e karşı tirozin kinaz inhibitörleri geliştirilmiştir. Ne yazık ki öngörülemeyen ve çoğu zaman da geçici klinik sonuçlar elde edilmiştir. Bu durum, her iki tür için de klinik güçlük teşkil etmektedir. Dolayısıyla güncel çalışmaların odağında yeni ve iyileştirilmiş tedavi stratejilerinin geliştirilmesi bulunmaktadır.

 

Karşılaştırmalı onkolojinin bu çalışmalara faydası dokunabilir ve böylece teşhis, prognostikasyon ve özgün tedavilere dair insan ve köpek araştırmaları hızlandırılabilir. Bu makalede karşılaştırmalı onkoloji yaklaşımlarının güncel durumu ve MH neoplazmı alanına ilişkin perspektifler incelenmiştir.


Kedilerde Aşı Bağlantılı Sarkoma: Güncel Perspektifer

Kedilerde Aşı Bağlantılı Sarkoma: Güncel Perspektifer

Kedilerde aşı yeri sarkoması (KAYS) (ya da aşı bağlantılı sarkoma) >20 yıldır biliniyor. Çok sık görülmese de bu tümörler iyatrojeniktir ve bu tümöre en çok yol açan aşılar büyük ihtimalle kuduz ve kedi lösemi virüsüne karşı uygulanan aşılardır. Kesin etyopatogenezi bilinmemekle birlikte, aşılar ya da diğer enjeksiyonların neden olduğu enflamasyonların tümör oluşumunda önemli rol oynadığı genel kabul görmektedir. Aşı yeri sarkomaları lokal invasiftir. Operasyon, radyasyon tedavisi ve bazen kemoterapi ve immunoterapiden oluşan multimodel tedavi tavsiye edilir. Fakat agresif bir tedaviden sonra bile nüks sık görülür ve KAYS’lı kedilerin çoğu sonunda bu hastalığa yenilir. Enfeksiyona yol açan hastalıkların yönetilmesinde ve kontrol edilmesinde aşı protokolleri önemli bir rol oynar fakat bireysel hastaların KAYS riskini azaltmak için veteriner hekimler belli aşı yönergelerine dikkatli bir şekilde uymalıdır. KAYS’ın başarılı tedavisi için tümörün erken fark edilmesi ve hasta sahibinin bilgilendirilmesi de hayati önem taşır.
Köpeklerde ve Kedilerde Neoplazma Tedavisinde Elektrokemoterapi

Köpeklerde ve Kedilerde Neoplazma Tedavisinde Elektrokemoterapi

Elektrokemoterapi (ECT/EKT) kemoterapiyle elektrik impuslarının lokal olarak uygulanmasının birleştirildiği bir tekniktir. Amacı hücre zarının geçirgenliğini geri dönülebilir bir şekilde artırarak kemoterapötik ilaçların geçişini kolaylaştırarak sitotiksik etkilerinin yoğunluğunu çoğaltmaktır. Bu teknik, onkolojik hastalar için tek başına ya da operasyona adjuvan olarak tedavi olanaklarını genişletmiştir. Özellikle uzuvlar, kafatası, ağız boşluğu, boyun ve anüs çevresi gibi güvenlik sınırının operasyon durumunda az olduğu bölgelerdeki tümörlerin tedavisi için etkindir.
Köpeklerde Apendiküler Sarkom için Yeni ve Güncel Klinik Çalışmalar

Köpeklerde Apendiküler Sarkom için Yeni ve Güncel Klinik Çalışmalar

Osteosarkom (OSA) evcil köpekte ortaya çıkan agresif bir primer kemik tümörüdür ve çoğunlukla apendiküler iskelette görülür. Adjuvan kemoterapi uygulanmasına rağmen çoğu köpek teşhisten sonra bir yıl içinde metastaz gösterir. Bu sonucu iyileştirmek için yeni tedavi önlemleri üzerine birçok araştırma yapılmaktadır. Burada başarılı oldukları takdirde köpekte apendiküler sarkomun standart tedavi yöntemini kökten değiştirecek yeni çıkan tedavi yöntemlerini ve klinik denemeleri değerlendiriyoruz.
Farklı Tümör Tiplerinde KIT Mutasyonları

Farklı Tümör Tiplerinde KIT Mutasyonları

Hedefe yönelik tedavi, geleneksel kemoterapide gözlemlendiği gibi yan etkileri en aza indirme ve sitostatikler başarısız olduğunda alternatif tedavi olarak hizmet etme potansiyeli nedeniyle insan ve veteriner onkolojisinde giderek daha önemli hale gelmektedir.

Veteriner Hekimlikte Kanser İçin İmmünoterapi Stratejisi Olarak Elektroporasyon: Latin Amerika'da Son Teknoloji

Veteriner Hekimlikte Kanser İçin İmmünoterapi Stratejisi Olarak Elektroporasyon: Latin Amerika'da Son Teknoloji

Elektroporasyon, elektrik vuruşları uygulayarak hücre zarının geçirgenliğini artıran bir teknolojidir. Elektroporasyonun en iyi bilinen uygulaması olan elektrokimoterapi (ECT), insan ve veterinerlik tıbbında herhangi bir histoloji durumundaki tümörler için çok etkili bir lokal tedavidir. Yüksek etkinliğinden sorumlu olan yerel ama sağlam bir bağışıklık tepkisini indükler.
Köpek oral malign melanom tedavisinde elektrokemoterapi ve tedavi sonucunu etkileyen faktörler

Köpek oral malign melanom tedavisinde elektrokemoterapi ve tedavi sonucunu etkileyen faktörler

Oral malign melanom, köpeklerdeki neoplazmların %6'sını temsil eder ve bu türler arasında en sık görülen oral kanserdir. Daha agresiftir ve diğer melanomlardan daha kötü bir prognoza sahiptir. Tanıdaki ortalama yaş 11.6 yıldır.
Tamamen eksize edilmemiş kedi enjeksiyon bölgesi sarkomlarının tedavisinde adjuvan elektrokemoterapi protokolü olarak bleomisin ve sisplatin kombinasyonu: Retrospektif çalışma

Tamamen eksize edilmemiş kedi enjeksiyon bölgesi sarkomlarının tedavisinde adjuvan elektrokemoterapi protokolü olarak bleomisin ve sisplatin kombinasyonu: Retrospektif çalışma

Kedi enjeksiyon bölgesi sarkomları, farklı tıbbi ajanların enjeksiyonundan sonra kedilerde ortaya çıkabilen ve nüksetmeye kolayca eğilimli olan mezenkimal tümörlerdir. Bu çalışmanın amacı, adjuvan elektrokemoterapi protokolü başına hem bleomisin hem de sisplatin ile tedavi edilen kedi enjeksiyon bölgesi sarkomları olan kedilerin tedavi sonuçlarını raporlamaktır.
Köpeklerde oral melanomun radyasyon tedavisi

Köpeklerde oral melanomun radyasyon tedavisi

Retrospektif çalışmamız, radyasyon tedavisi ile tedavi edilen rezektabl olmayan malin melanomlu 24 köpeğin sağkalımını değerlendirdi. On beş köpek radyasyon tedavisi (RT) ve kemoterapi (KT), beşi cerrahi müdahale ve ardından RT ve KT, üçü palyatif RT ve biri RT ile beraber elektrokemoterapi ile tedavi edildi. Tüm köpekler, orthovoltage Stabilipan I ile tedavi edildi.
SOSYAL MEDYA
ADA VETERİNER ONKOLOJİ KLİNİĞİ Levent Mah. Sülün Sokak No: 14 1. Levent - Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE 0212 324 67 32 - info@veterineronkoloji.com
Bu site Neta Website altyapısı ile hazırlanmıştır.
Daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.
WhatsApp Destek