Bulaşıcı Venereal Tümörlü Bir Köpekte Klinik ve Patolojik Bulguların Değerlendirilmesi

Hazal ÖZTÜRK (1), Evrim EGEDEN (2), Gülbin ŞENNAZLI (1) 
1. İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Avcılar Kampüsü, İstanbul 
2. Ada Veteriner Polikliniği Sülün Sokak No: 14 1. Levent 34330 Beşiktaş, İstanbul  

Bulaşıcı venereal tümör (BVT/TVT), köpeklerin bulaşıcı seyreden başlıca genital bölge olmakla beraber, vücudun diğer bölümlerinde, deride ve uzak metastazlar olarak, gözlenebilen hücresel orijini bilinmeyen tümöral bir hastalığıdır. 

Materyal & Metot
Nöbet, kaşeksi, iştahsızlık ve purulent deri lezyonları şikâyeti ile 12 yaşında, melez, erkek köpek kliniğe getirilmiştir. Klinik muayenede generalize lenfadenopati ve mukozalarında solgunluk, abdominal ultrasonografik muayenede dalakta multinodüler odaklar gözlendi. Kan testlerinde pansitopeni, hiperglobulinemi ve hipoalbunemi tespit edildi. Serolojik olarak Erlischia (SNAP4xPlus) ve Leischmania (SNAP-Leischmania) testleri yapıldı. Dalak ve deriden ince iğne aspirasyon yöntemi ile sitolojik yaymalar hazırlandı. Daha sonra anestezi eşliğinde deri bölgesinden punch biyopsi örnekleri alınarak histopatolojik inceleme yapıldı. Histopatoloji için alınan biyopsi örneği %10`luk formaldehit tampon çözeltisi içinde 24 saat tespit edildi. Ardından doku örneği rutin doku takip işlemlerinden geçirilerek parafin bloklara gömüldü. Parafin bloktan 3-4 μm kalınlığında kesitler alınarak Hematoksilen-Eozin  boyası ile boyanarak ışık mikroskobunda incelendi.

Bulgular
Serolojik testlerin sonucunda Erlischia pozitif, Leischmania negatif olarak izlendi.
Patoloji Görseli
Patoloji Görseli

Deri kazıntısı 
Derinin farklı bölgelerinden kazıntı yöntemiyle alınan örneklerde demodeks etkenleri izlendi.
Deri Kazıntısı Görseli

Makroskobi
Boyun arkasında ve sırt bölgesinde çok sayıda, düzensiz dağılım gösteren, 0,3-1 cm çapları arasında değişen büyüklükte, yüzeyi ülserli multinodüler karakterli kitleler tespit edildi. Dalak USG: Multinodüler hiperekoid odaklar izlendi.

Sitoloji
Deri: Deri lezyonlarından hazırlanan sitoloji örneklerinde yüksek hücresellik gösteren, neoplastik hücreler uniform, yuvarlak morfolojiye sahip, bazofilik sitoplazmalı ve çok sayıda aynı büyüklükte, intra-sitoplazmik vakuoller içeren hücreler olarak izlendi. Hücre çekirdekleri mononükleer, eksantrik yerleşimli, granüller yapıda kromatin yoğunlaşması gösteriyordu.
Dalak: Deri sitolojisinde izlenen hücreler ile aynı morfolojik özelliklere sahip neoplastik hücreler ve az sayıda plazma hücreleri gözlendi.
Sitoloji Görseli

Histopatoloji
Doku örneklerinden hazırlanan parafin blok kesitlerinde epidermis yüzeyinde ülserasyon epidermise infiltre olmuş, dermise ve subdermise kadar uzanan, dizi kordonlar şeklinde sıralanmış kısmen uniform, yuvarlak morfolojili, eozinofilik iri çekirdekli neoplazik hücreler görüldü. Hücreler hafif granüler sitoplazmaya sahip, sınırları belirsiz, belirgin anizositozis ve anizokaryozis ile karakterize bulundu. Yüksek mitotik aktivite  ve bazı hücrelerde belirgin hiperkromazi izlendi. 

Tartışma ve Sonuç
Bu vaka raporunda bir köpekte gelişen deri yerleşimli ve dalak metastazlı kitlelere yapılan sitopatolojik ve histopatolojik incelemeler sonucu, hastaya BVT teşhisi konuldu. Deride BVT olgularına en çok boyun, sırt, göğüs ve ekstremitelerde rastlanıldığı belirtilmiştir. Ayrıca, visseral dokulara uzak metastaz nadir olsa da bildirilen vakalar bulunmaktadır. Çalışmamızda da belirttiğimiz gibi bu hastalığın gelişmesinde immunsupresyona neden olan Erlischia ve Leishmania, Demodeks ile ilgili enfeksiyonların rol oynadığı başka çalışmalar ile de bildirilmiştir. Hastaya klinik, serolojik, sitolojik ve histopatolojik bulgular eşliğinde vincristine (0,5 mg/m2) haftada bir 6 hafta, doksisiklin (10 mg/kg) 12 saatte bir 30 gün, doramectin (200 mcg/kg) haftada bir 6 hafta boyunca uygulandı. Uygulanan tedavi sonrası tetkiklerde BVT`ye ilişkili deri ve dalak lezyonların tamamen regrese olduğu ve genel durumunun iyiye gittiği gözlendi.
Bulaşıcı Venereal Tümörlü Bir Köpekte Klinik ve Patolojik Bulguların Değerlendirilmesi
Bulaşıcı Venereal Tümörlü Bir Köpekte Klinik ve Patolojik Bulguların Değerlendirilmesi
Bulaşıcı Venereal Tümörlü Bir Köpekte Klinik ve Patolojik Bulguların Değerlendirilmesi
SOSYAL MEDYA

ADA VETERİNER ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Levent Mah. Sülün Sokak No: 14 1. Levent - Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE
0212 324 67 32 - info@veterineronkoloji.com

Bu site Neta Website altyapısı ile hazırlanmıştır.
Daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.
WhatsApp Destek