Bir Kedide In-Situ Transisyonel Hücreli İdrar Kesesi Tümörü Olgusu

Hazal ÖZTÜRK (1), Evrim EGEDEN (2), Özlem CALP EGEDEN (2)  Aydın GÜREL (1) 
1. İstanbul üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Avcılar Kampüsü, İstanbul 
2. Ada Veteriner Polikliniği Sülün Sokak No: 14 1. Levent 34330 Beşiktaş, İstanbul

Giriş
İdrar kesesinin transisyonel hücreli karsinomları kedilerde daha az görülen bir tümör tipidir ve geriatrik kedilerin alt idrar yolu şikâyeti oluşuncaya kadar saptanması gecikebilir. Transisyonel hücre karsinomların büyüme patternleri Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre; a. Papiller ve infiltratif, b. Papiller ve infiltratif olmayan, c. Papiller olmayan ve infiltratif ve d. Papiller büyüme göstermeyen ve infiltratif olmayan, sadece mukoza yüzeyinde sınırlı kalmış transisyonel hücre in situ karsinomlar şekildedir. Bu tümörler oldukça nadir görülürler ve metastaz yapma özelliği göstermezler. 

Materyal & Metot 
İdrarda aralıklı ve ağrısız kanama ve tekrarlayan kronik sistit öyküsü olan kısırlaştırılmış erkek, miks, 17 yaşında bir kedi muayene için kliniğe getirildi. Ultrasonografik görüntülemeyle yapılan muayenede üretra girişinde herhangi bir obstruktif kitle tespit edilmezken; trigonal bölgeden uzakta idrar kesesi duvarına infiltre kitle tespit edildi. Hastadan alınan idrar örneğinden yapılan sitolojik yaymada az sayıda gözlenen transisyonel hücrelerde belirgin atipi izlenmedi. Hastanın idrar kesesindeki şüpheli alan total olarak ekstirpe edilmiştir. Histopatolojik inceleme için biyopsi örneği alınarak %10 `luk formaldehit tampon çözeltisi içinde 24 saat tespit edildi. Ardından doku örneği rutin doku takip işlemlerinden geçirildi, parafin bloklara gömüldü. Parafin bloktan 3-4 µm kalınlığında kesitler alınarak Hematoksilen-Eozin boyası ile boyanarak ışık mikroskobunda incelendi.
İdrar Kesesi Tümörü

Bulgular
USG: idrar kesesinin distal bölümüne yerleşmiş 1,22 X 2,60 cm büyüklüğünde, yüzeysel ekojenite artışıyla karakterize şüpheli lezyon tespit edildi. Histopatolojik bulgular: idrar kesesinden alınan doku örneğinde, transisyonel hücrelerde lümene doğru belirgin proliferasyon izlendi, ancak submukoza katmanına infiltrayon görülmedi. Neoplazik hücrelerde hafif düzeyli anizsokaryozis ve az miktarda mitoz görüldü. Mukozada yaygın kanama odakları, submukozada ve müsküler katmanda çok sayıda hematom, lenfositlerden zengin hücre infiltrasyonları ile karakterize yangı ve yer yer nekroz alanları ile kalsifikasyon odakları izlendi. Bu bulgulara göre vakaya infiltratif olmayan transisyonel hücre karsinomu (in-situ karsinom) teşhisi konuldu. 
İdrar Kesesi Tümörü

Tartışma 
Daha önceki çalışmalarda bahsedildiği gibi, transisyonel hücre karsinomu genellikle geriatrik ve kronik alt idrar yolları hastalık semptomları gösteren kedilerde görülmesi bu vakada da gözlenen bir durumdur. Vakada tümöral kitle, daha önce de belirtildiği gibi kedilerde daha sıklıkla trigonal bölgenin dışında lokalizasyon göstermektedir. Ultrasonografik muayene ve sitopatolojik inceleme idrar kesesinin primer tümörlerinin tespitinde kullanılan bir muayene yöntemidir. Bu vakada, sitolojik olarak tümör hücrelerinin görülmemesine rağmen ultrasonografi ile yapılan muayenede sonucunda neoplazi şüphesini ortadan kaldırmak için şüpheli tamamen cikartildi alındı. Yapılan histopatolojik inceleme sonucunda, WHO sınıflandırmasına dayanarak, infiltratif olmayan transisyonel hücre karsinomu (in-situ karsinom) tanısı konuldu. Hastaya operasyondan sonraki dönemde herhangi bir medikal tedavi yapılmadı. Operasyondan bugüne kadar geçen sürede nüks gözlenmedi. 

Referanslar 
Meuten DJ, Tumors in Domestic Animals, Fifth Edition, Meuten, DJ ve Meuten, T. K. L., 2017. Tumors of urinary system. 2017 John Wiley & Sons, Inc. Published 2017 by John Wiley & Sons, Inc. 
WHO, 2004
Wimberly, HC ve Lewis, R.M.,1979. Transitional cell carcinoma in the domestic cat. Vet Pathol 16:223–228.
Wilson HM; Chun R.; Larson, V. S.; Kurzman, I. D.; Vail, D. M., 2007. Clinical signs, treatments and outcome in cats with transitional cell carcinoma of the urinary bladder: 20 cases (1990–2004). J Am Vet Med Assoc. 231:101–106.
LéveilléR, Veterinary Clinics: Small Animal Practice. 779-82.
Kirkali, Z., Chan, T., Manoharan, , Algaba, F., Busch, C., Cheng, L., Kiemeney, L. Kriegmair, M., Montironi R., Murphy, W. M., Sesterhenn, I.A., Tachibana, M. ve Weider, 2005. Bladder cancer: Epidemiology, staging and grading, and diagnosis. Urology, 66:5-34
Bir Kedide In-Situ Transisyonel Hücreli İdrar Kesesi Tümörü Olgusu
SOSYAL MEDYA

ADA VETERİNER ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Levent Mah. Sülün Sokak No: 14 1. Levent - Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE
0212 324 67 32 - info@veterineronkoloji.com

Bu site Neta Website altyapısı ile hazırlanmıştır.
Daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.
WhatsApp Destek