Bir Kedide Eş Zamanlı Yaygın Histiyositik Sarkoma ve Meningioma Olgusu

Evrim EGEDEN (1, 2), Özlem CALP EGEDEN (1), Funda YILDIRIM (2), Burcu KARABİNA (2), E. Handan ZEREN (3), Aydın GÜREL (2)
1. Ada Veteriner Polikliniği, Levent-Beşiktaş, İstanbul
2. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Avcılar Kampüsü
3. İstanbul Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ataşehir, İstanbul

Giriş
Bu çalışmada nadir izlenebilecek bir olgu olarak melez bir kedide eş zamanlı yaygın histiyositik sarkoma ve meningioma varlığının klinik ve patolojik yönleriyle sunulması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot
Dokuz yaşında, melez, dişi bir kedi sinirsel semptomlar ve nöbetin yanı sıra submandibular şişlik nedeni ile Ada Veteriner Polikliniği’ne getirildi. Kitleden alınan ince iğne biyopsi örneğinde neoplastik yuvarlak hücre toplulukları tespit edildi. MR görüntülerinde intrakranial ve bilateral submandibular kitleler belirlendi. Sol submandibular kitleden insizyonel biyopsi ile doku örneği alınarak patolojik incelemeye gönderildi. Histopatolojik inceleme sonrası lenfoma ve histiyositik sarkomu diferensiye etmek üzere CD3, CD23, CD79a, CD45 ve CD68 paneli ile immunohistokimyasal boyamalar gerçekleştirildi. Hasta lomusitine uygulamasının ardından 4. ayda çoklu organ metastazı ve böbrek yetmezliği sonucu ex oldu. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı’na nekropsi amacıyla getirilen kediye sistemik nekropsi prosedürü uygulandı. Nekropsi esnasında histopatolojik inceleme için alınan doku örnekleri %10’luk formalin solüsyonuna konuldu ve parafin bloklara gömüldü, alınan kesitler hemotoksilen & eozin (H&E) kullanılarak boyandı ve ışık mikroskobunda değerlendirildi.

BULGULAR
MR Bulguları
Resim 1: T2 saggital MR görüntülemede sol lenf yumrusunda multilobuler görünümlü kitle.
Resim 2 ve 3: İntravenöz kontrast madde verilmesi sonrası alınan MR görüntülerindetemporal ve parietal lob yerleşimli, yoğun kontrast tutulumu gösteren dural kuyruğa sahip kitle görünümü.

Nekropsi Bulguları
Nekropside sol submandibular kitlenin 5,5x4x2,5 cm boyutunda, (resim 4 ve 5) sınırları düzensiz solid kıvamlı ve merkez bölgesinin nekrotik görünümde olduğu belirlendi. Böbrekler, lenf yumruları karaciğer, bağırsaklar ve kalpte farklı boyutlarda metastaz odakları izlendi (resim 6 ve 7). İntrakranial muayenede beynin dorso anterior bölgesine bası yapan, kraniuma yapışık, sınırlı, solid kıvamlı 2 adet kitle belirlendi. (resim 8)Mikroskobik incelemede boyun bölgesi ve iç organlardan alınan örneklerde, yuvarlaktan ovoide değişen pleomorfik, nükleousları belirgin, çoğunluğu hiperkromatik çekirdekli, çentikli çekirdek yapısına sahip neoplastik hücre toplulukları belirlendi. Kesitlerde yaygın nekroz ve yüksek mitotik indeks saptandı. Morfoloji bakımından lenfoma ve histiyositik sarkomu diferensiye etmek üzere uygulanan immunohistokimya panelinde ise hem lenfoma hem de histiyostik sarkom ile ilişkili parametreler negatif olarak işaretlendi.
Resim 4 ve 5: Olgun lenfositlerle birlikte neoplastik yuvarlak hücreler (MGG, Bar 10 μm).

Resim 6 ve 7 : Submandibular kitle, atipik histiyositik hücreler ve lenfositler (H&E, Bar 20 μm ve Bar 10) μm)
Resim 8: Glomerulus çevresinde izlenen tümör hücreleri (H&E, Bar 20 μm) Resim 9: Bağırsak mukoza infiltrasyonu, yaygın nekroz (yıldız) , (H&E, Bar 50 μm)
Resim 10: Psammomatöz meningiom (H&E, Bar 50 μm)
Resim 11: Tümör hücrelerinin oluşturduğu yumaklar içerisinde psammoma cisimcikleri (H&E, Bar 20 μm)

Sonuç
Submandibular kitlenin histopatolojik olarak histiyositik sarkoma ile uyumlu olduğu sonucuna varıldı. İntrakraniyal kitle ise psammomatöz meningioma olarak teşhis edildi. Histiositik sarkomlar kemoterapiye dirençli agresif tümörlerdir. Hem kedi hem de köpeklerde en uzun sağkalım için sağaltımın lomusitine 50-60 mg/m2 dozu ile elde edileceği düşünülmektedir. Bu vaka histiyositik sarkomlar nadir tümörler olduğu için sunulmaya değer bulunmuştur.
Bir Kedide Eş Zamanlı Yaygın Histiyositik Sarkoma ve Meningioma Olgusu
SOSYAL MEDYA

ADA VETERİNER ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Levent Mah. Sülün Sokak No: 14 1. Levent - Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE
0212 324 67 32 - info@veterineronkoloji.com

Bu site Neta Website altyapısı ile hazırlanmıştır.
Daha iyi hizmet sunabilmek için web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.
WhatsApp Destek