0212 324 6732 - info@veterineronkoloji.com

Ekibimiz

Evrim Egeden
Veteriner Hekim

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ndeki eğitimini 2003 yılında bitirdi. Adnan Menderes Üniversitesi’ndeki İç Hastalıkları Yüksek Lisans programını 2018 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilimi Dalı’nda doktora programına devam etmektedir.

2006 yılında, eşi veteriner hekim Özlem Calp Egeden ile birlikte Ada Veteriner Polikliniğini kurdu. Maya isminde bir kızı ve Uzay isminde bir oğlu var.

Katıldığı Seminer, Kongre ve Paneller
14-16 Aralık 2018 - İzmir
SİTOPATOLOJİ DERNEĞİ - PATALOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
"8. Ulusal Sitopatoloji Kongresi", "Effüzyon Sitolojisi Workshop", "Sitoloji Arşivinden Seçmeler Workshop"

2-3-4 Kasım 2018 - İstanbul
KÜÇÜK HAYVAN VETERİNER HEKİMLERİ DERNEĞİ
"13. Uluslararası Katılımlı Sürekli Eğitim Kongresi"

20-21 Ekim 2018 - Bursa
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
"I. Veteriner Sitopatoloji Kursu"

22 Haziran 2018 - İstanbul
KLİNİSYEN VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
"Meslek İçi Sürekli Eğitim Kursları: İleri Uygulamalı Ultrasonografi"

14 Nisan 2018 - İstanbul
KLİNİSYEN VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
"Meslek İçi Sürekli Eğitim Kursları: Temel ve İleri Uygulamalı Ultrasonografi" 

24-25 Şubat 2018 - İstanbul
TÜRK PATALOJİ DERNEĞİ
Lenf Nodu Patoloji Kursu Katılım Belgesi

3-4-5 Kasım 2017 - İstanbul
KÜÇÜK HAYVAN VETERİNER HEKİMLERİ DERNEĞİ
"12. Uluslararası Katılımlı Sürekli Eğitim Kongresi"

2-5 Ekim 2017 - İstanbul
KLİNİSYEN VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
"Kedi ve Köpeklerde Tüm Yönleriyle Endokrinoloji Sempozyumu"

1-3 Eylül 2016 - Samsun
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - VETERİNER PATOLOJİ DERNEĞİ
"VIII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi"

27-29 Mayıs 2016 - Rimini
SCIVAC
"Congresso Internazionale"

16-18 Ekim 2014 - Barcelona
SOUTHERN EUROPEAN VETERINARY CONFERENCE
"Southern European Veterinary Conference"

2-3 Mayıs 2014 - İstanbul
TVHB İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI - İ.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ
"1. Egzotik ve Yabani Hayvan Hekimliği Kongresi"

24-27 Nisan 2014 - Kuzey Kıbrıs
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTEESİ
"Veteriner Dermatoloji’de Bahar Günleri"

29 Mart 2014 - İstanbul
İLK 50 SEMİNERLERİ
"Veteriner Onkoloji Semineri"

11-12 Ocak 2014 - İstanbul
ESER MEDİKAL
"Temel Ozon Tedavisi ve PRP Uygulamaları Eğitimi"

8-9 Kasım 2013 - İstanbul
KÜÇÜK HAYVAN VETERİNER HEKİMLERİ DERNEĞİ
"8. Sürekli Eğitim Kongresi"

9-10 Eylül 2012 - İstanbul
TVHB İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
"Küçük Hayvanlarda Klinik Hematoloji, Transfüzyon Tıbbı ve Hemostasiz Eğitimi"

Haziran 2012 - Ankara
IDEEX LABORATORIES
"Sıklıkla Yanlış Edilen Hastalıklar ve Klinik İşletmeciliği"
Özlem Calp Egeden
Veteriner Hekim

1997 yılında başladığı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ndeki eğitimini 2002 yılında tamamladı. Öğrencilik yıllarından itibaren klinisyenliğe duyduğu büyük ilgi doğrultusunda intern ve staj dönemini Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi polikliniklerinde tamamlayarak mezuniyet sonrası İzmir ve İstanbul’da Anatolia Hayvan Hastanesi dahil çeşitli kapsamlı veteriner tıp merkezlerinde ve kliniklerde hekim olarak çalıştı. 

2006 yılında hizmet vermeye başlayan Ada Veteriner Polikliniğinin kurucu ortağı ve Cerrahi kısım sorumlusudur. 2012 yılından beri Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim dalında Doktora eğitimine devam etmektedir. 

Katıldığı Seminer, Kongre ve Paneller
2-3-4 Kasım 2018 - İstanbul
KÜÇÜK HAYVAN VETERİNER HEKİMLERİ DERNEĞİ
"13. Uluslararası Katılımlı Sürekli Eğitim Kongresi"

20-23 Eylül 2018 - Kuzey Kıbrıs
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTEESİ
"XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi"

18 Ocak 2015 - İstanbul
KÜÇÜK HAYVAN VETERİNER HEKİMLERİ DERNEĞİ
"Meslek İçi Eğitim Semineri: Klinik Nöroloji"

16-18 Ekim 2014 - Barcelona
SOUTHERN EUROPEAN VETERINARY CONFERENCE
"Southern European Veterinary Conference"

12-13 Nisan 2014 - İstanbul
İLK 50 SEMİNERLERİ
"Veteriner Ağız ve Diş Hastalıkları (Uygulamalı)", "Veteriner Ağız ve Diş Hastalıkları (Teorik)"

18 Şubat 2014 - Online
WEBINAR CLUB
"How to Deal with Orthopaedic Emergencies with Davinia Arnott"

8-9 Kasım 2013 - İstanbul
KÜÇÜK HAYVAN VETERİNER HEKİMLERİ DERNEĞİ
"8. Sürekli Eğitim Kongresi"

9 Haziran 2013 - İstanbul
İLK 50 SEMİNERLERİ
"Göz Hastalıklarında Klinik Muayene"

19-22 Mayıs 2010 - Antalya
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
"XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi", "Küçük Hayvanlarda İnhalasyon Anestesi Uygulamaları" 

10-12 Mayıs 2001 - İstanbul
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KULÜBÜ
"III. Ulusal Veteriner Hekimliği Öğrencileri Araştırma Kongresi" 
Ayşe Can
Veteriner Hekim

2011 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ndeki lisans eğitimini tamamladı. “Trangenik Tavşan Embriyosu Üretiminde ICSI, İntrastoplazmik Enjeksiyon ve Pronüklear Enjeksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması” isimli tez çalışması ile 2016’da doktorasını tamamlayarak Dr. ünvanını almıştır. 2012 yılından bu yana kliniğimizde veteriner hekimlik yapmaktadır.

Stajını, İzmir TJK ve İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı’nda gerçekleştirmiş olan hekimimiz, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı’nda yürütülen kök hücre, transgenesiz ve klonlama çalışmalarında görev almaktadır. Ayrıca, 2011 yılında Teknogirişim kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunduğu “Yüksek Süt Verimli Saanen Irkı Keçi Embriyolarının Dondurulup Saklanması” isimli projeyle 100.000 TL destek alarak limited şirket kurmuş, 3 ortaklı ve 1 danışmanla yürüyen şirketin ortaklığından proje başarıyla tamamlandıktan sonra ayrılmıştır. 

Katıldığı Seminer, Kongre ve Paneller
9, 10, 11 ve 12. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi
9. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongresi
Kedi-Köpeklerde Acil ve Yoğun Bakım Hekimliği
5. DETAE Günleri, Deneysel Araştırmalar ve Kliniğe Yansımaları

Yayınları
Effect of Different Activation Techniques on Immature and In Vitro Matured Cat Oocytes

Sunumları
Kedi Oositlerinin Kasım-Mart Ayları Arasında Modifiye Ham’s F10 İle In Vitro Olgunlaştırılmalarının Araştırılması
Barış İşyar
Veteriner Hekim

2015 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl stajını da yaptığı Patoloji Anabilim Dalı’nda gönüllü olarak çalışmalara katılmaya başladı ve şu an doktorasına devam ediyor. Mayıs 2019’dan bu yana Ada Veteriner ailesinin bir üyesi. Hobileri için kendisini “okur, dinler, izler” olarak kısaca tanımlamayı yeğliyor. Minnoş ve Yağmur olmak üzere iki kedi babası.
Gözde Erten
Veteriner Hekim
1995 yılında İstanbul’da doğdu. 2014’te öğrenimine başladığı İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 2019’da mezun oldu. Öğrencilik döneminde 3 yıl Kedi Hekimliği Derneği öğrenci temsilciliği yaptı ve şu anda da yedek yönetim kurulunda aktif olarak yer alıyor. Öğrenim hayatına başladığı günden itibaren İstanbul bölgesinde bir çok klinikte stajyer öğrenci olarak, mezuniyetinden sonra da hekim olarak çalıştı ve tecrübeler edindi. Ayrıca üniversite hayatı boyunca 2.5 yıl boyunca egzotik hayvanlarla ilgilendi ve Cerrahi Anabilim Dalı’nda 2 yıl boyunca kısmi zamanlı çalışan öğrenci olarak görev aldı. Ocak 2020’de Ada Veteriner ailesinin bir parçası oldu. 

Dalış yapmak, kayak gibi sporlarla uğraşmakta. Sıkça otostopla seyahat ediyor, kamp yapıyor. Amatör tiyatro ile ilgileniyor ve başlangıç seviyesinde yan flüt çalmakta. Evindeki su kaplumbağası Şükrü en yakın arkadaşlarından biri.
Sizden Gelen Yorumlar
Sizden Gelen Yorumlar
Instagram
Instagram
Facebook

ADA VETERİNER ONKOLOJİ KLİNİĞİ
Levent Mah. Sülün Sokak No: 14 1. Levent - Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE
0212 324 67 32 - info@veterineronkoloji.com

WhatsApp Destek